Titan i Bilbao

Bilder från 2011 av Guggenheimmuseet i Bilbao, byggt 1997

Titan utomhus får en tunn beläggning av titanoxid som reflekterar ljuset så att plåten skiftar i färg beroende på vilken vinkel man ser fasaden ifrån!

Avsaknaden av svenskt plåtutförande med dubbelfalsning, inga ståndskivor, vinkelrännor,  fotrännor, hängrännor, stuprör m.m. gör att nederbörden kan tränga in. Den enkelfalsade  slättäckningens falser kommer inte hålla tätt!

Men det tillåter man, för under plåten har man en tätskiktsduk bestående av tjära och gummi! Den är både vattentät och elastisks och sluter tät om klammerinfästningarna. Och hitintills har man inte haft ett enda läckage!

Undrar om det skulle gå i Sverige?

21-Bilbao-en-normal-regnig-dag

Normalt regnar det varje dag i Bilbao!

Kuriosa kring Guggenheims Museum i Bilbao.
Arkitekten Frank Gehry ville ha ett material som tålde både värme och kyla och han tittade på Titan, som dock var dyrt. Efter en tid fick man ett erbjudande från Ryssland som hade ett överskott på titan. Titan var beklädnadsmaterial till rymdraketer och eftersom rymdprogrammet där nästan hade upphört när landet drabbades av politisk och finansiell oro i början av 1990-talet, fanns mängder av titanplåt till salu. 

Mer information om plåt