Plåtmuseum

I Linköping finns ett ”levande” plåtmuseum!

Nedan ett gammalt dokument från 1925  för ”Plåtslagerifirmor” med krav att t.ex. motarbeta all osund konkurrens, följa den tekniska utvecklingen och att obrottsligt
följa föreningens stadgar, prislista och beslut!

v-ostergotlands-stadgar-sid-1

v-ostergotlands-stadgar-sid-2

v-ostergotlands-stadgar-sid-3

PS.    Ordf. A W ROSÉN var min farfar, 2:a generationens plåtslageriföretagare i släkten.
                                                                   Claes Rosén

 

Video: Platmuseet2008

Du kan också bli medlem i föreningen som driver Bleck & Plåtslagerimuseet, i Gamla Linköping.Medlemskort-Bl-Platmuseet

http://www.platslagerimuseet.se